-
Krengle Share

ra
rach
rache
rad
radi
radyatè
radyo
rafal
rafle
rafredi
raj
raje
raje, rak
rak
rakbwa
rakomode
rakonte
rale
rale soti
rale, tire
raliman
raliman, rasanble
raman
rame
ran
ranbouse
randevou
ranfòse
ranje
ranje, repare
ranje, òganize
rankontre
rankontre, kontre ak, fè konesans
rankontre, rankout
rankontre, reyini, koud
rankout
ranmase
ranmase, pik, pran
ranmase, pran
ranmase, pran, (something up) kanpe
ranmi
ranmi, gwonde
rann
rann kont
rann souf
rann souf, egzale
rann, tradui (lang)
ranni
ranp
ranpe
ranpli
ranpli, akonpli
ranse
ransi
ranson
ransè
ransè, voryen
rantre
ranvwaye
ranvwaye, lage
ranyon
rape
rapid
rapid, vit
raple
raple, fè sonje
raproche
rapyese , rakomode
rapyese, rakomode
rapè
ras
ras kabrit
ras, rasmoun
rasanble
rasanble, kolekte
rasanble.conjecture
rasanbleman
rasin
rasire
rasmoun
rasyon
rat
rate
ravaj
ravaj, devaste
ravaje
ravaje, ravaj, devaste
ravin
ravin, twou
ravèt
ray
ray machine
ray technician/ teknisyen radyografi
rayi
rayisman
rayisman, () rayi
raz
raz, penitan
raze
raze, fè bab
razwa
razya
razè
rebelyon
rebèl
rebò
rechaje
rechaje, remonte
recho
recho griyad
rechèch
rechèch.resell
redui, amensi
referans
refere
refigye
refije
refize
refize, bese
refize, rejete
reflechi
reflechi, debat
reflechi, debat, esprè
reflechi, kwè
reflechi, panse, kwè
reflechi, rezone, rezon
refleksyon
refren
refren, chante
refòm
rega () gade
rega, konsidere, gade, koutje
rega, koutje
regle
regrete
regrèt
reinyon
reisi
rejete
rejete, rejè, refize
rejis
rejwenn
rejwenn, repran
rejwi
rejwi, benefisye
rejwi, benefisye, jiwi
rejyon
rejyon, zòn
rejè
rejè, refize
reklam
reklamasyon
reklame
rekomandasyon
rekomanse
rekonesans
rekonesans.grave
rekonfòte
rekoni
rekonpans
rekonpans, rekonpanse
rekonpanse
rekreyasyon
rekrite
rekòlt
rekòmande
relasyon
relate
relate, rakonte
rele
rele fò show
rele fò show@montre
rele sou
rele, kriye
relijye
relijyez
relye ()
relye
rem tay
remak
remak, pawòl
remake
remonte
remonte, rechaje
remèd
remèsye
remèt
remèt, rann
remèt, rann, tradui (lang)
remèt, soumèt
remò
ren
ren, tay, senti
renmen (), kon, tankou
renmen
renmen, (each other) damou
rennen
rennen, frennen, kontrenn
renplase
rense
renye
repa
repa, manje
reparatè aparèy
repare
repase
repase, revi
repase, revize, revi
repati
repete
repete, fò
repibiye
repitasyon
repo
repo, rès, rete, repoze
repondè
reponn
reponn, repons
repons
repoze
repoze, rete
repran
repran, rejwenn
represyon
reprezantatif
reprezante
reprimande
reprimande, chatye, joure
reprimande, joure, chatye
reprimande, pini
reprimande, rele sou
reprize
repwodiksyon
resan
resevwa
residans
resipwòk
resite
resous
respekte
respire
responsab
responsabilite
respè
respè, respekte
restan
restan, repo, rès, rete, repoze
restan, rete
restan, rès, repo
restat
restavèk
restavèk, bòn
restavèk, peyi
restoran
restrenn
resèpsyon
resò spring (the season)
resò, sous
retade
rete
rete, (doing something) sispann
rete, (.. at) desann
rete, repoze
rete, stòp
rete, viv, abite
retire
retire, eskli
retire, pouse soti
retire, rale soti
retire, wete
retounen
retounen, tounen
retresi
revandike
revanj
revann
reve
revele, devwale, gaye
revele, gaye
reversebacon
reveye
reveye, eksite
revi
revi, revisyon
revisyon
revisyon, repase, revi
revize
revize, revi
revoke
revoke, dife
revolvè, kanno
revè
revèsbakon
revèy
reyalite
reyalizasyon
reyalize
reyini
reyini, koud
reyini, rankontre, kontre ak, fè konesans
reyini, rasanble
reyini, rasanble.conjecture
reyinyon
reyisi
reyisi, prospere, rive
reyon
reyèl
reyèl, tout bon
rezen
rezilta
reziste
reziste, sipòte
rezon
rezonab
rezone
rezone, reflechi
rezone, rezon
rezoud
rezève
ri
ri anbachal
ri jòn
ri, lari
riban , () gade
riban
riban, bande
rich
richès
richès, fòtin
rid
rid, chifone
ridikil
rido
rijid, rèd
rijid, sèk
rilaks
rilaks, detann
riral
risk
riske
rivaj
rive
rive, jwenn
rive, pase
rive, reyisi
rive.read
rivyè
rivyè, flèv, dlo
rivyè, flèv, dlo, larivyè
rivyè, sousdlo
rize
rize, abil
rize, koken
rize, sounwa
ro
rode
roma
roman
romans
ron
ron, ansèk
ronbe
ronfle
ronfle.snout
ronje
ronm
ront
ront, dezonè
ront, fa pou figi (makeup)
ront, rouji
rote
rote, vomi
rou
rouj
rouji
rouji, ront
rouji, ront, fa pou figi (makeup)
roule
roule, roulo
roulo
rousi, boule
rout
rout, chemen
routine
rouy
rouye
roz
rub
ruin
ruine
ruine, ruin
rèd
rèd, di
rèd, enève
rèd, rijid, sèk
rèd, san pitye
règ
rèk, apwen
rèkin
rèl
rèn
rès, repo
rès, rete, repoze
rèv
ròb
ròch, dodinen, galèt, balanse
ròch, galèt
ròl
ròl, jete, voye

Page last modified on December 09, 2013, at 05:47 PM