-
Krengle Share

pa
pa dakò
pa ekzanp
pa fon
pa janm
pa komen
pa kontan
pa sa
pa sipriz
pa vre
pa, mach
padsi
pafen
pafwa
paj
paj(of book) fèy
pajwèb
Pak
pake
pake pay caffer
pake pay caffer@anmèdan, bal
pake, koli
pake, koli, anpakte.package
pake, lyas
pakin bisiklèt
pakonsekan
pakè, grap, pann
pakèt
pakèt, grap
pal
pale de
pale, (... of) pale de
pale, koze
palman
palmante
palmante, poupale
palpite
palè
pami, omilye
pamtouf balè
pan
panche, apiye
pandan
pandye
panik
panik, panike
panike
pankat
pann
pann, kwoke
panno baskètbòl
panno
panno lesepase
panno reklam
panno, mi
panse
panse, kwè
panse, reflechi, kwè
pant
pant, enklinasyon
pantalon
pantalon, kanson
pantalèt
pantan
pantlon, kanson
panyol
panyol, panyèl
panyèl
panyèl, panyol
panyèn baskètbòl
panzou pouvwa
pap
papa
papa, enòm
papa, pè
papay
papiyon
papiyon lanp
papye aliminyòm
papye ijyenik pou bebe
papye twalèt
paradi
paralize
paralèl
paran
paran, fanmi
parapli
parapè
parayj
parazit
pare
pare, detounen
pare, detounen, sal
parese
pari
pari, òf
paryaj
paryaj, parye
parye
parèt
parèt, sanble
parèy
pasaje
pasdlo
pase
pase bale
pase fè
pase randevou
pase sou
pase swaf li
pase, chanje, switch
pase, rive
pasifik
pasifikman
paske
paske, akòz
paske, prp pou
paspouki
paspouki, diskriminasyon
paspò
pastan
pastiy kont asid
pastè
pasyan
pasyans
pasyel
pasyon
pasè tout
pasèl
pasèl, teren
pat farin
pat pou fri
pat zannimo
pat, grif
pat, pakè, grap, pann
pataje
pataje, separe
patat
patat jòn
patch, pyès
patch, rakomode, patche, pyès
patche, pyès
patche, rakomode
pati
pati politik
pati politik, fèt, pati
pati, fèt
pati, kite, sotu
pati, sotu
patikilye
patikilyeman
patinen
patisipativ
patisipe
patispasyon
patisri
patnè
patoje
patou
patriyot
patron
patè
pave, asfalt
pawèl
pawòl
pawòlè
pay, chalimo
payas
paye
pe
peche
pechè
pedal
pedal akseleratè
pedal fren
pedal, pedale
pedale
pedi
pemanans
pen
pen grye
pen lèt
pen, () flannen
pen, biswit
pen, flannen ()
penetre, antre
penitan
penitan, raz
pens
penti
pentire
pentire, penti
peny
pepinyè
peri
perime ()
perime
peryodik
peryòd, atak, kriz
peryòd, kriz
peròl
pespektiv
pete
pete, eklate
pete, eklate, eksploze
pete, gaye, provni, plede
pete, provni, plede, gaye
petròl
petèt
petèt, pisans
peye
peyi
Peyi Dayiti
peyi, natif
peyizaj, jaden flè
peyizan, abitan
peze
pi bon
pi bon, miyò, meyè, mye
pi devan
pi gran pase
pi grav
pi mal
pi plis, pi gran pase
pi....pase
piblik
piblisite
pibliye
pijon
pik
pik, pran
pikan
pike
piknik
pil
pil fatra
pil pou flach, batri
pilsab
pilwen
pilye
piman
pinga
pinga!
pini
pini, defann
pini, reprimande
pinisyon
pinèz
pip, tiyo
pip, tiyo, kondi
pipi
pirifye
pis, pinèz
pisans
pisans, alimante
pisin
piti
piti, enpe
pitit
pitit fi
pitit fi, tifi
pitit gason
pitit, timoun
pito
pito, prefer
pitye
piu
piyajè
plafon
plaj
plake
plamye
plamye, pye palmis
plan
planch
planch jwèt
plannen
plant
plantasyon
plante
plas
plas rezève
plas, espas
plasebo
plasye
plat
plat, asyèt
platfòm
platfòm, pon
plato
play
plede
plede, enplore
plede, gaye
plen
plenn(animals)
plenyen
plenyen, konplenn
plezi
pli – Crease, curl, fold (n)
kink (SN) ne
pliye
plim – feather, pen
plis
plise
pliye
pliye, koube
plizye, pron. yon dividal
plizyè
ploi
ploi, janti
plon
plon, kòmande, dirije
plonje
plonje, flèch
plonje, koule
plè kontante, tanpri
plèd, jistifikasyon
plèn
po
po figi, figi, jou
po figi, jou
po, jape
po, krout
pobouch
pobouch, lèv
podevwi
pogrenn
pokè
pokòk
polis
polis, lapolis
polisyon lè
politik
politikal
politisyen
pon
pon, platfòm
ponmdetè fri
ponn
ponongon
ponp
ponp gaz
ponp van
ponpe
ponpe, ponp
ponpe, vole
ponyen
ponyen, mare
ponyèt
popilasyon
popile
poro
posede
posede, fè lajan
posede, genyen
posib
posiblite
positif
poste
poste, poto
pote
pote chay
pote sèy
poto
poto elektrik
poto, pilye
pou
pou granmèsi
pou kont
pou lò m
pou pi si
poubwa
poud
poud bebe
poukisa
poul
pouli
poupale
poupe
poupe, mannken
pouri
pouri ke
pouri ke, akondisyon
pouri, dekonpoze
pouriti
pous
pousantaj
pousantaj, to
pouse
pouse soti
pouse soti, retire
pouse, kou, chòk, frape
pouse, leve, soti
pouse, soti
pouswiv
pousyè
pousyè, salte
pousè dife
pout ekilib
poutan, epoutan
povrete
poze
poze kesyon
poze pye
poze zak
poze,
poze, pòz
pqononsiyasyon
pran
pran emosyon
pran hans
pran lari
pran odè
pran odè, pran sant
pran pòz
pran pòz, fente
pran sant
pran swen
pran van
pran, (something up) kanpe
pran, bare, trape
pran, bare, trape, kenbe
pran, lapèch, trape
pran, obteni
pratik
pratike
prbab
pre
preche
predi
prediksyon
prefas
prefer
prefer, pito
preferans
prejije
prejije, paspouki
prekosyon
preliminè
premye
premye, (at first) premyèman, dabò
premye, inisyal
premyèman
premyèman, dabò
prenntè
prenom
prens
prensip
prensipal
prensipal, majò
prensipal, santral
prensès
prentan
prep. sòf
prep. sòf, eksepte
preparasyon
prepare
prepare, pare
preri
prese
presedan
presede
presede, vin anvan
presi
presi, egzak
presidan, direkte
presye, chè
pretann
pretann, sipoze
prete ()
prete
prevni
prevni, acèti
prevni, anpeche
prevni, evite, anpeche
prezaj
prezan
prezan, la
prezans
prezante
prezidan
prezide
prezève
pri
pri kous
pri, koute
pri.prick
pridan
pridan, ezitan
prim
prin
privatizasyon
prive
priye
priyoite
priz
priz kouran
priz, detale
prizon
prklame
prn menm
prn pam
problem
problèm
problèm, devinèt
problèm, troub
problèm, trouble, troub
profesè
profi
profite
program
projte
prokreye
prokreye, fè pitit
prolonje
promenad
promès
promèt
promèt, promès
pron. yon dividal
prononse
prononse, pwononse
propoze
propozisyon
proprietè, mèt
propriyete, byen
prospere, rive
prospere, rive, reyisi
proteje
proteksyon
proteksyon, kouvèti
protokòl
prouve
provni, plede
provni, plede, gaye
provèb
provèb, diton
provèb, sinonim
prp pou
prp pou, paske
prp sou
prèch
prèske, prèt pou, (almost catch) manke kenbe
prèt
prèt pou, (almost catch) manke kenbe
prèt, pè
prèv
prèv, verifye
prèxke
pròche
pròp
pròp clean@netwaye
ptit
puvri
pwa (rouj)* bear
pwa (rouj)* bear@lous.beard
pwa
pwa nwa
pwal
pwal, cheve
pwason
pwatrin
pwatrin, tete
pwav, piman
pwazon
pwen
pwen, montre
pwen, tach
pwenti
pwenti, bwòdè, koupe
pwenti, egi (egu)
pwenvigil
pwisans
pwobabilite
pwoblèm
pwochen
pwodui
pwodui, jenere
pwofane
pwofesyonel
pwofesè lekòl
pwofondè
pwogram
pwogram aprantisaj
pwogramè
pwogramè konpitè
pwononse
pwopriyetè
pwopriyetè lis
pwose
pwosesis
pwoteste
pwotid
pwototip
pwotèj fanm
pwotèj gason
pwotèj, pwotèj gason
pwotèz
pwovizyon
pwòp
pye
pye palmis
pye palmis, plamye
pyebwa
pyete, ankouraje
pyès
pyès, kole, moso
pyès, pati
pyèsteyat
pyèsteyat, jwe

pè, doub
pè, efreye
pè, kole, marye
pè, prèt
pèch
pèdi
pèfomans
pèl mekanik
pèmi
pèmisyon
pèmèt
Pènama
pèp
pèse
pèsekite
pèsi
pèsiste
pèsonn
pèsonnaj jwèt
pèsonèl
pèsonèlman
pèsuade
pèsyèn
pèt
pè etranje

pòch
pòch grenn
pòch ze
pòchri
pòm
pòmdetè
pòmdetè pire
pòp
pòslèn
pòslèn chink
pòt
pòt dèyè
pòtab
pòtay
pòtdokiman
pòte
pòtre
pòtè
pòv
pòz

Page last modified on December 09, 2013, at 05:46 PM