-
Krengle Share

mach
machandaj
machande
mache
mache, fonksyone
mache, kraze
mache, moulen
machin ATM (atèmn), machin tiraj otomatik
machin
machin tiraj otomatik
machin, fòme
machin, vwati
machin, vwati, oto
machinakakile
machwa
machwè
madanm
madanm, (pl. medanm)
madanm, fi, fanm, medanm (pl.)
madi
madjigridji
magazen
magazen aparèy elektik
magazen, boutik
magouy
magouyè
majik, sanp
majistra
majore
majorite
majò
mak
mak, tach
makak
make
maksimize
mal
mal, pa sa
mal; move
malad
maladi
maladwa
malchans
malediksyon
malen
malerezman
malfini
malfini (alfini)
malgre
malgre, byenke
malis
malkalkile
malmennen
malonnèt
maltrete
maltèt
maltèt, tètfèmal
malveyan
malè
maman
maman poul
mamè
manb
manch
manch, manyen, touche, okipe
manda, chèk
manda, chèk, garanti
mande
mande konsèy
mande, sipliye
mandyan
mango
mani
manifestasyon
manifoul
maniskri
manje
manje bebe
manje chiklet
manje maten
manje midi
mank, (manke)
manke kenbe
manm (manb)
manman
manman, papiyon lanp
mannered
mannken
mansyo (gro kay)
mansyone
mant
mantal
mantalite
manti
manti, bay (fè) manti
mantlè
manto
manton
mantèg
manyak
manyen
manyifik
manyèl
mare
mare min
marekaj
mari
maron
maryaj
marye
mas
mas,
masaje
masakre
mask
maske
mason
mat
matant
match
matche
mate
matematik
maten
materyo, matyè
materyèl
materyèl, matyè,
Matia
matla pou dlo
matlo
matlo, akouple
mato
matyè
matyè, materyo
matyè, problem
matènite
matènite.mathematics
matènèl
mawon
mayi
me
mechan
mechan, kyiyèl
medanm (pl.)
medanm
medikal
medite
medya
mefyans
mefye
megabayt
mekontantman
mel
melanj
melanje
melanje, mele
mele
mele, anbouye
mele, egare
meli melo
mellow
memwa
men
men wi
men, sepedan
men, sepedan, poutan, epoutan
menas
menase
menm
menm ak
menm, jis
menmen, papa
menmen, papa, enòm
mennen
mens
mentni
menòt
mepri
meprize
merit
merit, merite
merite
mesaj
mesye, moun, nèg, nonm
mesye, nèg, moun, nonm
mete
mete ajenou .
mete sou pye
mete, depoze, sere, foure, etenn
mete, poze
metrize
metrès, sou kote
metye
metòd
meyè, mye
mezanmi! papa!
mezi
mezi, mezire
mezire
mi
mi, apwen
mi, granmoun
mi, panno
mi, rèk, apwen
midi
mijote, konsonmen
mil
milisyen
militan
milyon
min
min, prn pam
minimize
ministe
minit
minorite
minrè
minè
mirak
mis
misk
miskle, muskle
miskle, muskle.bread
mistik
misyon
misyonè
mitan (center
mitan
mitan, kè
mitan, omilye
miwa, glas
miwate
miyò
miyò, meyè, mye
mizerab
mizik
mizik bluegrass
mizil blouz
mizè
mo
mo, pawòl
mobilizasyon
modele
modele, egzanp, modèl
modere
modi
modi, malediksyon
modil
modpas
modèl
modèl, egzanp
modès
moke
mokle
moleste
moman (), enstantane
moman
monnen
monnen, chanje
monnonk
mons
monsenyè
mont
montan
montan, total
montay
monte
monte bisiklèt
monte grad
monte grad, avanse
monte paten
monte, dwat, drese
montre
montre, anseye
montre.team
moso
moso, pyès
moso, pyès, pati
mote
motive
motè
motè, machin
mou
mouch
mouche, soufle
mouche, soufle, sonnen, vante (the wind ...s)
mouche, soufle, sonnen, vante (wind)
mouchwa
moulen
moulen, mache
moulen, mache, kraze
mouman
moumou
moumou, dezabiye
moun
moun mòn
moun, imen
moun, nonm
moun, nèg, nonm
moun, pèp
mouri
mouri grangou
mouri grangou, grangou
mouri, mò
moustach
mouton
mouvman
mouye
mouye, mwat
move
move tan
move tan, loraj
move zè
move zèspit
move, fache
move, mal
move, mal, pa sa
move, mwayèn, fache, vle di
movèz akouchman
musk
musk, misk
muskle
muskle.bread
mwa
mwat
mwat, mouye
mwatye (), demi
mwatye
mwayen
mwayen, dous
Mwayennoryan
mwayèn
mwayèn, fache, vle di
mwen
mwenn
mwenn, mwens
mwens
mye
myèl
myèt
mèb
mèch
mèg
mèji
mèkredi
mèt
mètkay
mètri
mèvèy
mèvèy, etone

mòde
mòflè
mòfoloji
mòfèm
mòksis
mòn
mòn, montay
mòtadèl

Page last modified on December 09, 2013, at 05:43 PM