-
Krengle Share

la
la kochon
la pou toutan
la, ar
la, bèlte
la, grès kochon
la, prezan
la-yo
laba
labou
labouyl
labrim
labrin
labtòp, pòtab
lachanm
lachas
lacho
ladan
ladesant
tonnèl

lafimen
Lafrans
lafwa
lafyèv
lage

lage
lage, abandone
lage, abondone
lage, liberasyon
lage, libere
lage, ranvwaye
lage, voye
laglwa
lagras
lagrèl
lagè
laj , sifizan
laj
laj, gran, ase, sifizan
lajan
lajan, kach
lajan, kontan
lajenès
lajistis
lajistis, jistis
lajwa
lajè
lak
lakay
lake
lake, ke
lakizin
lakomun
lakou
lakou anga
lakou siprèm
lakre
lakòl
lakòz, kòz, rezon
lakòz, rezon
lalin
lalwa, dwa, lwa
lalwa, lwa, dwa
lam
Lambi ( conch shell
lame
lamòd
lan
lanbe
lanbinen
lanbinen, ranse
landscape
lane
lanfè
lang
lank
lanmen
lanmou
lanmè, loseyan
lanmò
lanouriti
lans
lansan
lantouray
lantouray, baryè
lantèman
lantèman, fineray
lanuit
lanuit, nuit
lanèj
lanèj, nèj
lapen
lapenn
laperèz
laplenn
lapli
lapli asid
lapolis
lapolis, polis
laprit!
lapryè
laprès
lapwòpte
lapè
lapè, pè
lapèch
lapèch, trape
lapòs
lari
larivyè
larouze
las
lasajès
lasante
lase
lasi
lasosyete
lasoup
lasoup, soup
Laten
laterè
latè
latè, tè
lavabo
lavado
lavaj; twalèt
lavalas
lavant
lave
lave.wasp
laverite, verite
laverite.try
lavi
lavil
lavni
lay
le
le pli vit ke posib
leg
legal
legal rezidan
legal, (time) annik
legal, jis
legim
legliz
legoin, goin, goyin
lejand
leje (adj)
leje
lekèl segondè
lekòl
lemonn
lendi
lenmi
lenn
lenn plaj
lenn, kouvèti
lenstriksyon
lentansyon
lepase
lese, pati, kite, sotu
lese, pati, sotu
lesiv
lesiv, lave.wasp
leson
lesovè
lesovè, sovè
lespir, move zè
lespir, move zèspit
lespri
lespwa, () espere
lespwa, espere ()
lestomak
lesyèl
lesyèl, paradi
leta, deklare
leta, eta
lete
lete, ete
leton
levanjil
leve
leve kanpe
leve kanpe, (the sun ...s)
leve, drese, kanpe
leve, drese, kanpe, (cattle)
leve, pouse, soti
leve, soti
leve
leven
leza, zandolit
leze
li
li, fè lekti
li
lib, (..of charge) gratis
lib, gratis
liberal
liberasyon
libere
libere, lage, liberasyon
libreri
librèman
libète
likid
likè
limanite
limen
limen, (.. up) klere
limen, leje (adj)
limit
limite
limyè bak aryè
limyè fren
limyè, (adj) leje
limyè, (adj) leje, (weight)
limyè, limen, leje (adj)
linivè
liny
liny, tounen
linèt
lis
lis abòne
lisans
lisans, pèmi
lisid
lisid, tèt klè
lit, boule
lit, lite
lite
literati
liv
liv adrès
liv randevou
liv souvni lekòl
livè
liy
liy, bò lari
lizib
lizyè
lizyè, bòdi, frontyè
log book
log, log book
loje
lojisyèl
lokal, natif
lokal, peyi, natif
lokalize, jwenn
lokatè
lomisyon
lon
lonbraj
lonbrik
longvi
longè
lontan
lonè
lopital
loraj
loraj, van, move tan
loray
loray, tonen
loseyan
loseyan, oseyan
losyon apre labab
losyon bebe
lote, repati
lotrejou a
lotri
lotè
lotèl
lotòn
lou
lou, peze
louch
lougarou
lous nwa
louvri
louwe, glorifye, lwanje
luil
luil, luile
luile
lwa
lwa, dwa
lwanje
lwanje, kale kò li
lwanjè
lwaye
lwaye, () lwe
lwaye, lwe
lwazi
lwe (), lwaye
lwe
lwen
lwen, adistans (adj)
lwen, endiferan
lwès
lyas
lyen, () relye
lyen, relye ()
lyenajwèb
lyezon
lyon
l`j
A8je,%20bay%20ladesant' rel='nofollow'>l`j, () ebèje, bay ladesant

lè(when)
lè(when), tan(general), fwa(number of ..),
lè(when), tan(general), fwa(number of ..), kou
lèd
lès
lèspri
lèst
lèt
lèt avyon
lèt kaye
lètkaye
lèv
lèv, pobouch
lèz

lòd
lòd, òdone, kòmande
lòdè
lògawout
lògin
lòlàj
lòt
lòt bò dlo
lòtbò

Page last modified on May 16, 2014, at 04:23 AM