-
Krengle Share

gad, jandam, () gade, siveye
gad, siveye
gade (), gad, siveye
gade (), riban
gade (anfas)
gade
gade fiks
gade fiks, fikse
gade vit
gade, konsidere
gade, koutje
gade, siveye
gadmanje
gaga
gaga, egare
gaga, mele
gaga, mele, egare
gagè
gaj
galata
galon
galope
galèt
galèt, balanse
gamble
gan bizbòl
gan bòks
garaj
garanti
garanti, gaj
gason
gason, ti gason
gaspiyaj
gaspiye
gate
gato
gayan
gaye
gaye, provni, plede
gaz
gaz lanp
gazon
gaòt, meli melo
geji
geji, () tcheke
geji, () tcheke, mezire
gen
gen anpil
gen dwa, gen pou, fèt pou (fò/fòk are used at the beginning of the phrase)
gen groje
gen konesans
gen konfyans
gen konfyans, asire
gen kouraj, fò
gen lentansyon
gen mwayen
gen pitye
gen pou, fèt pou (fò/fòk are used at the beginning of the phrase)
gen vètij
gen yon pòz
gen, () akeri
gen, akeri ()
genlè menm
genlè menm, sanble
genlè, parèt
genlè, parèt, sanble
gentle
genyen
genyen, gen
genyen, posede
genyen, posede, fè lajan
gidon
gildiv, toujou
gita
glas
glase
glise
glorifye
glorifye, lwanje
glòb
gode
goin, goyin
gonfle, bonbe
gonm, chiklèt, () gonmen
gonmen (), chiklèt
gonmen
goonm, chiklèt, () gonmen
goonm, gonmen (), chiklèt
gou
gou, asezonman
gou, goute
goud
goud, (food) kalbas
gouman
gouman, batay
gouman, visye, voras
goumen
goumen, dikisyon
goumen.file
gourde
gout
gout, lage
goute
gouvène
gouvènman
gouvènmantal
goyin
gra
gra, epè
grad () evalye, nivle
grad
grad, diplòm
graden
gradye
grafouyen
graje
gran
gran, ase, sifizan
gran, gwo
gran, laj , sifizan
gran
grandi
grangou
grangou, famin
grangou, mouri grangou
granmoun
grann
granpe
grap
grap, pakèt
grap, pann
gras a dye
grate
grate, rafle
gratis
grav () tonm
grave
grenn
grenn pa grenn
grenn pa grenn, () oun
grenn pa grenn, () oun, endividi
grenn, selibatè
grese
grese, grès
gri
grie
grif
grip
griye
griyen
gro
gro kay
gro kay, mansyo
gro moso
gro; gran
gronde, ranmi
gronde, ranmi, gwonde
grosoulye
grosye
grosè, dimansyon
grès
grès kochon
grès kochon, la
grès, (ve) grese
gròs
gròs, plenn(animals)
gròt
guard
Gwantanamo
gwo
gwo lous la
gwo venn
gwo zotèy
gwo; gran
gwonde
gwopwav
gwoup, () gwoupe
gwoup, gwoupe ()
gwoupe ()
gwoupe
gwòs
gwòs, ansent
gèp
gòch
gòj
gòje
gòje, () vale
gòlf
gòlf, bè

Page last modified on December 09, 2013, at 05:33 PM