-
Krengle Share

fa pou figi (makeup)
fab
fabrike
fache
fache, boude
fache, deranje
fache, deranje, trouble
fache, fou
fache, move
fache, vle di
fakilte
faktè
falèz
familyarize
familye
famin
famin, grangou
fanatik
fanm
fanm, fi, madanm, (pl. medanm)
fanm, medanm (pl.)
fanmi
fanmi, paran
fann
fant
fantom
fantom, zonbi
farin
farinen
fasafas
fasil
fasilite
fasilman
fasine
fason
fason, jan
fatig
fatigan
fatige
fatra
fatra, dezòd
fatra, refize
favorab
favorize
favè
favè, pè
fayit
fayèl
faz
febli
femèl
femèl chen
femèl, fanm
fen
fen semenn
fen, bout
fen, sauit
fennen
fente
fente, pran pòz
fenèt
feodal
feròs
feròs, terib
fete
fevriye
ffyèl, bil
fi, fanm, medanm (pl.)
fi, madanm, (pl. medanm)
figi
figi, jou
figi, po figi, jou
figire, imajine
fiks
fikse
fikse, gade fiks
fikse, kontanple
fiksyon
fil
fil arenyen
fil elektrik, kab
filange
filareye
file
file, pwenti
file, pwenti, bwòdè, koupe
filozofi
filozofik
filozòf
filtè van
fim
fim avanti
fimen
fimen, lafimen
fimye
final
finalman
finalman, anfen, a la fen, alè ki le
finans
finansyè
fineray
fini
firye
fis
fisèl, kòd
fize lansman
fizi
fizik
fizyoloji moun
flanbo
flanke deyò
flanm
flannen ()
flannen
flechi, tresayi
fleri
fleri, flè
flote
flè
flè mayi
flè, solèy
flèch
flèch, javlo
flèv, dlo
flèv, dlo, larivyè
flèv, rivyè

fo
fo non
fobou
fon
fon, anba, bounda
fon, anba, bounda bough
fon, bounda bough@branch, anba
fon, byen panse
fondamental
fondasyon, baz
fondman legal
fonetik
fonksyone
fonn
fonn, amalgame
fonse
fonse, nwa
forè, rakbwa
foròm
fose
fose, fè egzèsis
foto, figire, imajine
foto, pòtre
fotokopye
fotèy
fotèy ale
fotèy, dodin
fou
fou, fache
fou.insert
fouchèt
fouchèt, ranmase
foujè
foul
foumi
foumilyè
founen
founen, pake
founi
founi, aprovizyone
foure
foure, etenn
foure, mete
fourni
fouy, bouskay
fouye
frabrik, izin
frabrik, izin, fabrike
frajil
fraka
fraka, kraze
frakti
fran
Frans
Frans, Lafrans
franse
frape
frape ak pye (), kou
frape ak pye
frape, pouse
fraz
fre
fredi
fredi, frèt
fren
frennen, kontrenn
frennen, rennen
freyè
fri
frijidè
friksyonen, irite
friksyonen, irite, frote
fristrasyon
fromaj
frontyè
frontyè, bòdi, lizyè
frote
frote, friksyonen, irite
frè (depans)
frè
frèch
frèt
fròd
fuit
fwa
fwa(number of ..),
fwa(number of ..), kou
fwa(number of ..), tan(general), kou, lè(when)
fwi
fwote
fyè
fyèl, bil
fyète

fè apèl (legal), cham
fè apèl, cham
fè atansyon
fè bab
fè bab, raze
fè blan
fè demann
fè djòlè
fè djòlè, fè gam, chante gam
fè egzèsis
fè egzèsis, fose
fè emosyonèl
fè fache
fè fèt
fè gam, chante gam
fè jouda
fè jwenn
fè kado
fè konesans
fè konesans, kontre ak, rankontre, rankout
fè konfyans
fè konpay
fè konpliman
fè kous
fè lajan
fè lasisiy
fè lasisiy, enstige
fè laviwonn
fè le
fè lekti
fè paspouki, diskriminen
fè pati
fè pitit
fè pitit, prokreye
fè prosè
fè pwose ak
fè pwovisyon
fè pè
fè ront
fè sa pou
fè santinèl
fè sikile
fè sikile, emèt
fè sonje
fè sonje, raple
fè sote
fè teyat
fè travay
fè twalèt (li)
fè twalèt deba
fè tèt
fè yon moun pou
fè yon ti ()
fè youn
fè youn vire
fè, fabrike
fè, mak
fèb
fèjefou, fèsiyo
fèm
fèmen
fèmen, bouche
fènwa
fès
fèsiyo
fèt
fèt pou (fò/fòk are used at the beginning of the phrase)
fèt, anivèsè
fèt, bambòch, babako
fèt, pati
fètil
fèy

fò, dwe
fò, entelijan
fò, fòk, gen dwa, gen pou, fèt pou (fò/fòk are used at the beginning of the phrase)
fò, talan
fòje
fòk, gen dwa, gen pou, fèt pou (fò/fòk are used at the beginning of the phrase)
fòm
fòma
fòmann
fòmasyon
fòmate
fòme
fòme, fòm
fòs
fòs, fòse
fòs, jefò, efò
fòs, kouraj, pwisans
fòse
fòt
fòt, defo
fòt, defo, bay tò
fòt, erè
fòtin
fòtin, richès

Page last modified on December 09, 2013, at 05:32 PM