-
Krengle Share

e
e, ak, epi
eblouyi
ebre
ebèje
echanj
echantiyon
echap
echap, voye
echèk
ede ()
ede
edikasyon
edikasyon fizik
edike
edite
editè
efarouche
efarouche, terifye
efase
efreyan
efreye
efreye, alame, fè pè
efreye, fè pè
efò
efò, jefò, fòs
egal
egal, jis
egal, menm, jis
egale
egare
egare, enbesil
egare, gaga, mele
egi (egu)
egou
egoyis
egui
egui, zegi
egzajere
egzak
egzakteman
egzale
egzale, rann souf
egzamen
egzamen konpetans
egzamen, tès
egzamine
egzan
egzanp
egzanp, modèl
egzanplè
egzekite
egzekite, akonpli
egzekite, fè travay
egzistans
egzistans, kretyen
egzistans, kretyen, etan
egziste
egzèsis
ekip
ekipe
ekipman
ekitab
ekla
ekla, briye
eklate
eklate, eksploze
eklate, pete
eklatman
eklere
eklè
eklèsi
eklèsi, klarifye
eko
ekonomi
ekonomi domestik
ekonomik
ekonomikman
ekran
ekri
ekriven
eksede
eksede, (in) briye
eksede, depase
eksepsyon
eksepsyonèl
eksepte
eksepte, prep. sòf
eksepte, sòf
eksetera
eksite
ekslisit, klè
eksperyans
eksperyanse
eksplikasyon
eksplike
eksplore
eksplore, chèche
eksploze
eksploze, eklate, pete
eksplozyon, eklatman
eksplòtasyon
ekspoze
ekspozisyon
eksprime
ekspè
ekspòtasyon
ekspòtasyon, ekspòte
ekspòte
eksteryè
ekstraòdinè
ekstrè
ekstrè, dijere
ekzekite
ekzòbitan
ekòs , po
ekòs, po, jape
elabore
elaji, etann
elatriye
elefan
eleksyon
elektoral
eleman
eleman, done
elemantè
eli
elijib
elimine
elitis
elve
elve, drese
elve, dèyè
elèv
elòj
elòj, glorifye
emab
emab, afab
emisyon
emosyon
emosyonèl
emèt
emèt, fè sikile
en
en ben
en, youn
enbesil (same as: joko)
enbesil
enbesil, bèt, komik
enbesil, gaga
enbesil, gaga, egare
enbesil, komik
enbesil, twompe

endeks
endepandan
endepandans
endiferan
endijan
endijan, pòv
endike, montre
endipansab
endirèkteman
endistriyalizasyon
endividi
endividyèlman
endiyasyon
enfekte
enfim
enfim, andikape
enfimyè
enfliyans
enfomasyon
enfrastriki
enfòm
English
enigm, magouy
enjoy
enkapab
enklinasyon
enklinasyon, pant
enkonsyan
enkwayab
enkyetid
ennbèsil
ennbèsil, idyo
enpas
enpasyan
enpav
enpe
enpe, piti
enperyalis
enplije
enplore
enplore, plede
enplwaye
enposib
enpresyon
enpresyone
enpridan
enprime
enpòt kijan
enpòtan
enpòtans
ensektisid
ensilt, () joure
ensilt, joure ()
ensipòtab
ensiste
ensiswatil
ensite
enskri
enskri, dosye
enskripsyon
enskripsyon elektè
ensolan
enstale (pronoun)
enstale
enstantane
enstantane, () moman
enstige
enstiti
Enstiti Franse
enstitisyon
enstriksyon, lenstriksyon
enstriman
ensèk
ensèk, pinèz
entansyon
entelijan
enterese
entimide
entrepriz
entrige
entrèronp
entrèronp, koupe
entwodiksyon
entèdi
entèdiksyon, entèdi
entèfere
entènasyonal
entènet
entèpretasyon
envansyon
envante
envesti (ak)
envite
envizib
envoke
enèji
enève
enève, agase
enève, rèd
enòm
enòm, menmen, papa
epi
epi, e
epoutan
epè
er kondisyone
eran
ere
erente
eritaj
eritye
erè
erè, () perime
erè, defayans, perime ()
erè, fòt
esans
esanyèl
eseye
eskalye
eskane
eskanè
eskarab
eskize
esklavaj
eskli
eskli, retire
eskolè
eskwach
eskòte
eskòte, konpayon
eslogan
espas
espere ()
espere
esperyanse
espesaylman
espesifik
espesyal
espesyal, patikilye
esplwate
espontaneman
espresyon
espri
esprè
espyon
espyonaj
espyonaj.esquire
estaf
estanda
estansyon
estasyon bis
estat, (doing somoething) tonbe
estati
estatistik
estiktirèl
estim
estime
estime, valye
estipid
estope, rete, (doing something) sispann
estrateji
estraòdinè
pa komen
estrikti
estrilti
estropye
estòp bis
esè
eta
eta, leta, deklare
etabli
etaj
etajè
etajè liv
etalaj
etale
etan
etanda
etanda, kranpe.standard
etann
etann, blayi
etann, ouvri
etap
ete
lete
etenn
etenn, foure, mete
etenn, tranpe
etenn, tranpe, (thirst) koupe swaf, pase swaf li
etenn.offend
etidye
etonan
etone
etranj
etranje
etwal, setwal
etwal, zetwal
etwat
etwat, jennen, jis
etènel
etènye
evade, sove
evade, sove, mawon
evalue, estime
evalyasyon
evalye
evedan
evedan, aklè
evenman
eveye
evidan, aklè
evidans
evite
evite, anpeche
evite, prevni, anpeche
evolisyon
Ewopeyen
Ewèp de Lès
Ewèp Oksidantal
extricate
ezitan
ezitan, pridan
ezite
èd, ede
èd, sipò
èd ,asistans, (v)
èg
èg, malfini
èganik
èmanan
èmanan, konstan
èn
ètograf

Page last modified on May 15, 2014, at 11:08 AM