-
Krengle Share

de
de ryen
debake
debake, atèri
debarase
debarase, transparan, nèt, klè
debat
debat, diskite
debat, esprè
debouse
debouya
debouye
debòch
debòde
debòde, desann
dechikte
dechire
dechoke
deden
defakto
defann
defann, pini
defans
defayans, erè, () perime
defayans, perime ()
definisyon
definitif
deflektè, deroute
defo
defo fabrik
defo, bay tò
defwa
defye, bay gabèl
defye, pini
defè
defòme
degaje
degize
degou
degoutan
degoute
degre
deja
dejne
dekadans
deklare
deklare koupab
dekond
dekonpoze
dekont
dekore
dekouraje
dekouvri
dekri
dekrè
delege
delibere
delika
delivre
delye
demach
demanjezon
demann
demanti
demantle
demen
demi
demode
demokrasi
demokratik
demoli
demon
demontre
demoralize
depann
depann sou
depans
depanse
depase
depatman
depi (since)
depi
deplase
deplimen
depo
depo, depoze
deposede
depoze
depwen
depèch
depòte
deranje
derape
derechany
deroute
desanm
desann
desann sou roulib
desann, kanpman, poze pye
desann, poze pye
desantralize
desen
desen anime
desen anime, komik
desen, desine
desepsyon
desevwa
desevwa, bay koutba
desevwa.disapprove
deside
desine
desizyon
destine
destine, sò
desè
detabez
detache
detale
detann
detann, rilaks
detay
detay, detaye
detaye
detekte
deteste
deteste, rayi
detonasyon
detonasyon, frape
detou
detounen
detounen, pare
detounen, sal
detwi
detwi, kraze
detèminasyon
detèmine
detèmine, antete
devalize
devan
devan, avanse
devanjou
devanjou, avanjou
devann
devaste
devaste, ravaje
develope
developman
devide
devine
devinèt
devinèt, problèm
devwa
devwale, gaye
devwale, revele, gaye
devwe
devyasyon, kontoune
deyò
deyò, san
dezabiye
dezabiye, moumou
dezabòne
dezagreyab
dezakò
dezaprouve
dezas
dezavantaj
dezavantaj.dream
dezenvòlt
dezespere
dezespere, atoufè
dezinyen
dezinyen, nonmen
deziyen
dezobeyi
dezonè
dezonè, wont
dezoryante
dezyèm men
dezyèmman
dezè
dezòd
di
rakonte
di, rèd, san pitye
diab
dife
diferan
difikilte
difisil
digizmann
dijere
dikisyon
diksyonè
dilit
dimanch
dimansyon
diminye
dine
dine, manje midi
diplome
diplome, gradye
diplòm
dire
dire, dènye
direksyon
direksyon nò, non nò
direksyon, pòte
direkte
direktè
diri
dirije ()
dirije
dirije, debouye
dirije, dirèk
dirije, kòmande
dirije, règ
dirèk
dis
dis konpak
disiplin
disipline
diskalifye
diskite
diskite, mentni
diskredite
diskresyon
diskriminasyon
diskriminen
diskèt
dispansè
disparèt
disponib
dispoze
disrè
distan
distans
disten , klè
disten, klè
distenge
distenksyon
distribye
distribye, bay
distrè
diswa
disène
disène, dekouvri
diton
diton, provèb
divage
divage, tanpete
diven
diven.wing
divize
divès
divòs
diyite
diznevyèm
diznèf
dizuit
djal
djal, tifi
djanni
djin
djip
djipsi
djondjon
djòb
djògin
djòl
djòl, machwè
djòlè
dlo
dlo, flèv, rivyè
dlo, larivyè
do
dodin
dodin, fotèy
dodinen
dodinen, galèt, balanse
dofin
dokazyon
dokiman
dokiman, fayèl
doktè
doktè akouchman
dola
domaj
domaj.damn
domaje
domaje, domaj.damn
dominasyon
domine
Dominikani
domèn
don
done
done, eleman
donk
donnen
donnen, fètil
donte
dosye
dosye, () note
dosye, dokiman
dou, jovyal
doub
doub, double
double
douch
doulè
doulè akouman
doulè do
doulè, lapenn
dous
dous, mwayen
dous, sikre
dous, swa
dousman
dout
doute
douz
dra
dra, lenn
drapo
drese
drese, elve, dèyè
drese, monte
dril
dril, fè egzèsis
droge
droum
dròg
dròl
dròl, enpe
dròl, etranj
dròl.quake
du tou
dwa
dwa moun
dwa, lwa
dwa, taks
dwat
dwat, drese
dwat, vètikal
dwe
dwe, fò
dwèt
dwèt, tripote
dyalektal
dyaloge
dye
dènye
dèt
dèyè
dòlote
dòmi
dòtwa

Page last modified on May 15, 2014, at 11:10 AM