-
Krengle Share

a
a jenou (ajenou)
a la fen
a lèz
a nouvo
a pye
abandone
abdenwèl
abdike
abese
abi
abiko
abil
abilite
abitan
abite
abitid
abitwe
abitye
abiye
abiyman, rad
abize
abjèk
ablije
aboli
abondan
abonde
abondone
abreje
abriko
absans
absid
absoud
abstrenn
absòbe
abyè
abèy
abòne
acha
achemine
acheval, manyak
achiv
achte
acèti
acèti, prevni
adapte
adaptè
adekwa
adeziv
adikte
adilt
adistans (adj)
adistans, lwen
adisyon
adisyone
adjektif
administrasyon
administratif
admiratè
admire
admèt
adokte
adoktif
adolescan
adopte
adoptif
adore
adrès
adrès elektwonik
adv. premyèman
adv. mye, miyò
adwat
adyo tep
aere
aeropò
afab
afab, emab
afekte
afere
afiche
afime
Afrik
afron
afronte
afwa
afwonte
afè
afè, negòs, biznis
afè, negòs, biznis, komès
agase
agoch
agraf
agreyab
ajamè
ajamè, la pou toutan
ajan, lajan
ajans
aje
ajeste
aji
ajil
ajil, lèst
ajil, tè glèz
ajil.nine
ajistè
ajou
ajoune
ajoute
ak
ak, avèk
ak, epi
ak, epi, e
ak1o
ak1o, konvansyon
akademik
akajou
akeri ()
akeri
akimafe
akimile
akite
akize
aklè
aklè, evedan
akomode
akondisyon
akonpanye
akonpli
akonpli, egzekite
akonpli, ranpli
akoste
akote
akote, pre
akote, toupre, pre
akouche
akouchman
akouchman anvan lè
akouchèz
akouple
aks
aksede
aksepte
akseswa
aksidan
aksidantèl, dezenvòlt
akstrèm
aksyon
aksyonen
aksè
aksè, apròch, fason
aksè, fason
akt
aktif
aktivite
aktris
aktè
akò
akòde
akòdeyon
akòz
al dòmi
ala
alame, efreye, fè pè
alame, fè pè
alantou, anviron, otou
alantou, otou, anviron
alantou, otou, anviron, anviwon
alatant
ale
ale pou vini
ale, sefwe
ale, zèl
ale
aleche, fè lasisiy
aleka, separe, detache
alemye
aletranje
alfabè
alfini
alimante
alimèt, match
alimèt, matche, match
aliyen, direksyon, pòte
aliyen, klase
alizyon, sipoziyon
aljèb
alkòl
alman
altere
altènatè
alwès
alyaj
alye
alè ki le
alè ki le, finalman
alèn, souf
alès
alèz
alò
alò, atò
alò, otan, sitèlman
alò, sitèlman, otan
amalgame
amalgame, fonn
aman
amann
amann, fen
amatè
ame
ame, bra
ame, branche
ame, branche, kòk
amelyorasyon
amelyore
amenajman
amensi
Amerik Latin
ameriken
amizan (adj)
amizan
amize
amizman
amizman, amizan (adj)
amizman, plezi
amonnyak
amou
amoure
amwa
amòti
amòti, mouri
an
an alè
an fas
an Frans
an jeneral
an mal makak
an menm tan
an règ
an, nan, andedan, a
analfabèt
analiz
analize
anana
anba
anba, bounda
anba, bounda bough
anba, desann
anba
anbabra, zesèl
anbachal
anbake
anbake, planch
anbale
anbale, bal
anbale, pake, koli, anpakte.package
anbalè
anbarase
anbasad
anbasadè
anbativant
anbativant, lestomak
anbatè
anbavant
anbeli
anbete
anbete, traka
anbete, traka, anmède
anbete, traka, nwi
anbouye
anbrase
anbrase, kwoke
anchaje
anchante
anchante, antouzyas
andedan
andedan, a
andedan, a, an
andeyò
andikap
andikape
andikape, enfim
andirans
andouteyaj
andwa, plas
andòmi
andòmi, anestezi
ane
ane, lane
anestezi
anfavè
anfaz
anfen, a la fen, alè ki le
anfen, a la fen, alè ki le, finalman
anfibi
anfle
anfòm (adj), amann, fen
anfòm, fen
ang egi
anga
angaje, foure
angajman
angl, aspè
angle
anile
animal , zannimo, bèt, animo
animatè, mètkay
anime
animo
anivèsè
anizan
anka
anka, ka galon
anka, ka galon, ka
ankadreman
ankiloze
ankli
anko
ankonbre
ankouraje
ankouraje, aplodi
ankouraje, rekòmande
anksyete, enkyetid
ankò
ankò, a nouvo
ankò, anouvo
anlve
anlè
anlè, anro, soutèt
anlè, soutèt
anlè, soutèt, anro
anmenmntan
anmore
anmore, amoure
anmè
anmède
anmède, anbete
anmède, anbete, traka
anmède, anbete, traka, nwi
ann
annaliz san
annatandan
annavans
annik
anniye
anniye, raz
annou
annwiye
annwiye, anmède, anbete
annò
anonse
anouvo
anpakte, anbale
anpakte.package
anpeche
anpenpan
anpil (adj)
anpil
anpil, anpil
anpil, plis
anpil, plizye, pron. yon dividal
anplas
anplifikatè
anplis
anplwaye
anplwaye, djòb
anplwayè, patron
anpoche
anpoche, pòch
anpoul elektrik
anpremye
anpren, () prete
anpren, prete ()
anpresman
anprizone
anprizonnman
anprèsman
anpwazonnen
anpwazonnen, pwazon
anraje
anreta (adv) ta
anreta
anreyalite
anrichi
anro
anro, anlè
anro, soutèt
anrole
anrole, kourandè
ansanm
ansante
ansekirite
ansent (humans), gròs, plenn(animals)
ansent
ansent, gròs
ansent, gwòs
anseye
anseye, montre.team
ansi
ansi, vle
ansibreka
ansibreka, inegal
answe
ansyen
ansyen, vye
ansyen.forsake
ansèk
ansèk, ron
ansèyman
ansòsele
ant, nan mitan, omilye
Antatik
antere
antete
antipasto
antnoumenm
antouraj
antoure
antouzyas
antouzyas, anchante
antravè
antre
antre, pòt
antren
antrepriz
antropoloji
antye
antye, tout
antèman
antèt, lejand
anvan
anvan, avan
anvayi
anvayi, inondasyon
anverite
anverite, tou
anvi
anviron
anviron, anviwon
anviron, otou
anviwon
anviwènman
anvlòp
anvlòp, aman
anvye
anyen
anyè
anyèl, chak ane, lan
aotvwa
aotvwa, byen fò
ap rive; an rout
ap, ape, pe,
apa (adj), separe
apa, separe
apante
aparèy elektrik
aparèy esteryo pòtatif
aparèy pou pran tansyon
apatman
apendis
aperitif
apik
apiye
aplikasyon
aplodi
aplodi, ankouraje
aplodi, bat bravo
aprann
apre, dèyè
apresye
apreyande
apreyande, arete
aproche
aproche, apròch, aksè, fason
aproksimatif (adj), aproksime
aproksimatif
aproksime
apropo
aprouve
aprovizyone
aprpriye
aprè demen
aprèmidi
apròch, aksè, fason
apròch, fason
apt
aptitud
aptopriye
apwen
apwi bra
apwofondi
apwostòf
apye (a pye)
apèn
ar
aran
are
arestasyon
arete
arid
arogan
arondi
aroze
artifisyèl
aryenafè
asanble
asasen
asayi
ase (adj), kont, ase
ase
ase, anpil
ase, anverite, tou
ase, byen, anverite, tou
ase, gran, laj , sifizan
ase, kont
ase, sifizan
ase, tou, anverite
asezonman
asezonman, gou
asfalt
asid
asire
asire, gen konfyans
asire, sèten, si
asistan
asistans
asistans, () ede
asosyasyon
asosye
aspirin
aspè
aspèj
asteris*
astewoyid
astwonomi
aswonòt
aswè
aswè, sware
aswè, sware, swa
asye
asyeje
asyèt
asyèt, plat
atach
atach, bretèl
atachman
atak
atak, kriz
atak, peryòd, kriz
atak, razya
atake
atansyon
atantif, apwofondi
atenn
atenn, jwenn, rive.read
atenn, rive, jwenn
ateste
ateste, temwen, wè
ateste, wè
ateste, wè, sèvi temwen
aticho
atifisyèl
atik
atire
atis
atistik
atitid
atitid, atmosfè
atitud
atlas
atmosfè
atmosfè, atitid
atomik
atoufè
atrab
atravè
atroupman
atròs
atèri
atèri, tè, teren, debake
atò
atò, alò
au
av
ava
avadra
avalide
avan
avan, anvan
avanjou
avans
avanse
avanse, monte grad
avansman
avantij
avegle (pete) je
avegle (pete) je, eblouyi
avi, notis
avid
avili
avni
avni, lavni
avnu
avoka
avril
avrip
avwan
avyatè
avyon
avèg, je pete
avèk
avèk, ak
avèti
avètisman
awoze
ayeropò
Ayiti, Peyi Dayiti
aza
Azi
Azi de Lès
Azi di Disès
azil

Page last modified on May 16, 2014, at 04:20 AM