-
HealthCare Share

Kote Ki Pa Gen Dantis

Angle |Kreyòl


Can you help with this translation? Email jrigdon@ngohaiti.com us to request a Log-in Password.

Èske ou ka ede ak sa a tradiksyon? Imel jrigdon@ngohaiti.com nou pou mande pou yon Log-an Modpas.


Front Matter:

Kouvri
Mèsi
Tablo (Tab de Contenu)
Entwodiksyon

Pati En: Aprann ak Asaye a Dan ak Jansiv

Chapit 1: Dan ak Jansiv Ou
Chapit 2: Anseye fanmi ak Zanmi nan kominote (kominate?) ou
Chapit 3: Anseye Petit a lekòl
Chapit 4: Aktivite Lekòl Pou Aprann Konsènan Dan Ak Jansiv yo

Pati Dè: Ou Trete Dantal Pwoblèm yo

Chapit 5: Pran Swanye a Dan ak Jansiv
Chapit 6: Egzamen ak Dyagnostik
Chapit 7: Ou Trete Dantal Pwoblèm Komen Yo
Chapit 8: Refle Dan
Chapit 9: Pike Andann (Andedann) Bouch la
Chapit 10: Ki jan yo ranpli yon kavite
Chapit 11: Ou Pran Nan Dan (Pran yon Dan)
Chapit 12: VIH / SIDA Epi Swen Dan Ak Jansiv Yo

Konplete

Dokiman Siplemantè
Resous
Ti Diksyonè
Lis Mo
Page last modified on November 17, 2013, at 08:43 PM