-
EtidyeBibLa Share

Symbole Des Apôtres

The Apostle's Creed

English|Kreyòl

Mwen kwè nan Bondye, Papa a ki gen tout Pouvwa. Li kreye syèl la ak tè a. Mwen kwè nan Jezi Kri, sèl pitit Bondye. Li se Granmèt nou an. Se pa pouvwa Lespri Sen an kò li vin fèt nan vant Mari ki vyèj e li tounen yon moun. Li soufri sou rengn Pons Pilat, yo klourel' sou kwa a, Li soufri e yo antere li. ki gen tout Pouvwa. Li gen poul' retounen pou jije ni moun k'ap viv ni moun ki mouri. Mwen kwè nan Lespri Sen an.Mwen kwè Legliz la Sen e li la pou tout moun. Mwen kwè tout byen zanmi Bondye yo fè sèvi lòt yo. Mwen kwè peche yo jwenn padon. Mwen kwè kò moun ki mouri yo va leve byen vivan. Mwen kwè nan lavi ki pap janm fini an. Amèn.

Page last modified on December 01, 2013, at 04:55 AM